Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

HOẠT ĐỘNG KHOA

THỜI KHÓA BIỂU - LỊCH THI

Thông báo

Danh sách chia giờ thi tốt nghiệp DD12LT2-DK1,2,3 và DD12LT3-DK1 và DD12LT4-DK1 ngày 21/5/2016 tại 51/14 Hòa Binh

THÔNG BÁO TẬP TRUNG THI TỐT NGHIỆP

Danh sách bổ sung thi tốt nghiệp 12LT2-DK1,2,3&12LT3-DK1&12LT4-DK1 cập nhật đến ngày 10-5-2016

Danh sách bổ sung xét thi tốt nghiệp 12LT2-DK1,2,3&12LT3-DK1&12LT4-DK1 cập nhật đến ngày 9-5-2016

Danh sách bổ sung xét thi tốt nghiệp DD12LT2-DK1,2,3&DD12LT3-DK1&DD12LT4-DK1

danh sách liên thông đợt 1 2016 lớp DD16LT1-DK1,2,3,4 và DD16LC1-DK1

danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp lớp DD12LT2-DK1,2,3 và DD12LT3-DK1 và DD12LT4-DK1

Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên

Trang liên kết